Một số bệnh thường gặp ở tôm chân trắng và cách phòng, trị bệnh

Cách nhận biết dấu hiệu một số bệnh thường gặp ở tôm chân trắng và cách phòng, trị bệnh.

Cách phòng và trị bệnh cho tôm thẻ chăn trắng

Theo Khuyen Nong Hue

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrDigg thisShare on RedditFlattr the authorEmail this to someone

Ý kiến của bạn